Tạm dừng cấp căn cước công dân ở một số địa bàn có ca COVID-19

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương, địa bàn đã tạm dừng việc cấp căn cước công dân gắn chip trong một thời gian nhất định. Ảnh: V.Dũng
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương, địa bàn đã tạm dừng việc cấp căn cước công dân gắn chip trong một thời gian nhất định. Ảnh: V.Dũng
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương, địa bàn đã tạm dừng việc cấp căn cước công dân gắn chip trong một thời gian nhất định. Ảnh: V.Dũng
Lên top