Tạm đình chỉ trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Chiếc xe gây tạn nạn bỏ chạy đến khu công nghiệp Thái Bình thì bị chặn lại. Ảnh: T.D
Chiếc xe gây tạn nạn bỏ chạy đến khu công nghiệp Thái Bình thì bị chặn lại. Ảnh: T.D
Chiếc xe gây tạn nạn bỏ chạy đến khu công nghiệp Thái Bình thì bị chặn lại. Ảnh: T.D
Lên top