Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng Chánh văn phòng thành uỷ Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Tứ. Ảnh cơ quan công an
Ông Nguyễn Văn Tứ. Ảnh cơ quan công an
Ông Nguyễn Văn Tứ. Ảnh cơ quan công an
Lên top