Tạm đình chỉ công tác thượng úy cảnh sát giao thông bị tố "gạ" tình

Ảnh chụp từ màn hình fanpage được lan truyền trên mạng.
Ảnh chụp từ màn hình fanpage được lan truyền trên mạng.
Ảnh chụp từ màn hình fanpage được lan truyền trên mạng.
Lên top