Tạm đình chỉ công tác chủ tọa vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Phiên tòa phúc thẩm ngày 11.5.
Phiên tòa phúc thẩm ngày 11.5.