Tạm đình chỉ Chi cục trưởng và 4 cán bộ Hải quan CKQT La Lay

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay - nơi 5 cán bộ hải quan bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: TC.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay - nơi 5 cán bộ hải quan bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: TC.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay - nơi 5 cán bộ hải quan bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: TC.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top