Tài xế vụ bé trai trường Gateway tử vong có đơn kháng cáo

Bị cáo Doãn Quý Phiến (ngoài cùng bên trái).
Bị cáo Doãn Quý Phiến (ngoài cùng bên trái).
Bị cáo Doãn Quý Phiến (ngoài cùng bên trái).
Lên top