Tài xế tông chết cụ bà ở Hà Nội khai do ngủ gật

Chiếc xe Innova do tài xế Công điều khiển đã tông chết vụ bà ở Hà Nội. Ảnh: Y.Hưng.
Chiếc xe Innova do tài xế Công điều khiển đã tông chết vụ bà ở Hà Nội. Ảnh: Y.Hưng.
Chiếc xe Innova do tài xế Công điều khiển đã tông chết vụ bà ở Hà Nội. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top