Tài xế mang theo 18 giấy đi đường khống

Tài xế B và số giấy đi đường khống bị công an phát hiện. Ảnh: CAHN
Tài xế B và số giấy đi đường khống bị công an phát hiện. Ảnh: CAHN
Tài xế B và số giấy đi đường khống bị công an phát hiện. Ảnh: CAHN
Lên top