Tài xế dùng giấy phép lưu hành giả để điều khiển xe "siêu trọng"

Tài xế dùng giấy phép lưu hành giả để điều khiển xe siêu trọng. Ảnh: CACC
Tài xế dùng giấy phép lưu hành giả để điều khiển xe siêu trọng. Ảnh: CACC
Tài xế dùng giấy phép lưu hành giả để điều khiển xe siêu trọng. Ảnh: CACC
Lên top