Tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc bị tước bằng 6 tháng

Phương tiện do tài xế Đ sử dụng kéo theo ô tô và đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Phương tiện do tài xế Đ sử dụng kéo theo ô tô và đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Phương tiện do tài xế Đ sử dụng kéo theo ô tô và đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top