Tại sông Cổ Chiên, Bến Tre: Người dân kêu cứu vì “cát tặc” lộng hành

“Cát tặc” ngang nhiên múc cát gần bờ gây bức xúc trong dân.
“Cát tặc” ngang nhiên múc cát gần bờ gây bức xúc trong dân.