Tại sao cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát không bị còng tay khi đến tòa?

Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.