Tái phạm gần 10 vụ sau 3 tháng mãn hạn tù

2 đối tượng Chung và Đạt  Ảnh: Công an cung cấp.
2 đối tượng Chung và Đạt Ảnh: Công an cung cấp.
2 đối tượng Chung và Đạt Ảnh: Công an cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top