Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Biểu đồ tình hình tai nạn giao thông trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh biểu đồ: Cục CSGT.
Biểu đồ tình hình tai nạn giao thông trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh biểu đồ: Cục CSGT.
Biểu đồ tình hình tai nạn giao thông trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh biểu đồ: Cục CSGT.
Lên top