Tái diễn rao bán tiền giả trên mạng

Một trang Facebook công khai rao bán tiền giả. Ảnh: PV
Một trang Facebook công khai rao bán tiền giả. Ảnh: PV
Một trang Facebook công khai rao bán tiền giả. Ảnh: PV
Lên top