Sức khỏe của kẻ bắn Phó Chủ tịch HĐND phường đã ổn định

Sức khỏe của Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường đã không còn đe dọa đến tính mạng.
Sức khỏe của Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường đã không còn đe dọa đến tính mạng.
Sức khỏe của Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường đã không còn đe dọa đến tính mạng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top