Sửa giấy xét nghiệm âm tính thành dương tính COVID-19 để "trốn việc"

Lên top