Sự thật về phụ nữ trình báo với công an bị bán vào động mại dâm Trung Quốc

Cơ quan chức năng xác định Hoàng Thị Bé đã đưa ra thông tin gian dối. Ảnh: P.S
Cơ quan chức năng xác định Hoàng Thị Bé đã đưa ra thông tin gian dối. Ảnh: P.S
Cơ quan chức năng xác định Hoàng Thị Bé đã đưa ra thông tin gian dối. Ảnh: P.S
Lên top