Sử dụng ma tuý trong quán karaoke giữa dịch COVID-19

Cảnh sát kiểm tra quán karaoke, thu giữ ma tuý của nhóm khách hát. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát kiểm tra quán karaoke, thu giữ ma tuý của nhóm khách hát. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát kiểm tra quán karaoke, thu giữ ma tuý của nhóm khách hát. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top