Sự cố chạy thận 8 người tử vong: Cách chức Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình

Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình ông Trương Quý Dương.
Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình ông Trương Quý Dương.