Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Những doanh nghiệp có công trình vi phạm nói gì?

Sau khi báo đăng, nhà hàng này buộc phải tháo dỡ
Sau khi báo đăng, nhà hàng này buộc phải tháo dỡ
Sau khi báo đăng, nhà hàng này buộc phải tháo dỡ
Lên top