Sơn La: Y án 30 tháng tù giam với nguyên Chủ tịch huyện Quỳnh Nhai

Bị cáo Lường Văn Định tại phiên xử phúc thẩm ngày 25.1. Ảnh: LN.
Bị cáo Lường Văn Định tại phiên xử phúc thẩm ngày 25.1. Ảnh: LN.
Bị cáo Lường Văn Định tại phiên xử phúc thẩm ngày 25.1. Ảnh: LN.
Lên top