Sơn La: Vì sao nguyên Chủ tịch huyện Quỳnh Nhai liên tục kêu oan?

Ông Lường Văn Định – nguyên Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai.
Ông Lường Văn Định – nguyên Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai.
Ông Lường Văn Định – nguyên Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai.
Lên top