Sơn La phát hiện xe tải vận chuyển nội tạng dê bốc mùi hôi thối

Số nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CACC
Số nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CACC
Số nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CACC
Lên top