Sơn La: Bắt giữ đối tượng chặt phá số lượng lớn ban rừng

Đối tượng Lò Văn Quý tại cơ quan chức năng. Ảnh: Vân Tiến.
Đối tượng Lò Văn Quý tại cơ quan chức năng. Ảnh: Vân Tiến.
Đối tượng Lò Văn Quý tại cơ quan chức năng. Ảnh: Vân Tiến.
Lên top