Soi camera, bắt được tên trộm hàng chục chiếc điện thoại

Hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm đối tượng Trung đột nhập. Ảnh: Camera an ninh cửa hàng điện thoại Duy Thuận.
Hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm đối tượng Trung đột nhập. Ảnh: Camera an ninh cửa hàng điện thoại Duy Thuận.
Hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm đối tượng Trung đột nhập. Ảnh: Camera an ninh cửa hàng điện thoại Duy Thuận.
Lên top