Sóc Trăng: Triệu tập người đưa lên mạng danh sách người về từ Đà Nẵng

Ông N làm việc với Công an Sóc Trăng. Ảnh: Công an cung cấp
Ông N làm việc với Công an Sóc Trăng. Ảnh: Công an cung cấp
Ông N làm việc với Công an Sóc Trăng. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top