Sóc Trăng: Công an làm việc với người giả chết lấy tiền phúng điếu

Bà Tuyến tại cơ quan Công an huyện Cù Lao Dung khai nhận hành vi giả chết của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Bà Tuyến tại cơ quan Công an huyện Cù Lao Dung khai nhận hành vi giả chết của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Bà Tuyến tại cơ quan Công an huyện Cù Lao Dung khai nhận hành vi giả chết của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top