Số vàng Dũng "trọc" Hà Đông đeo trên người đáng giá bao nhiêu?

Lên top