Số tiền hơn 10 tỷ bồi thường cho ông Nén được chi từ ngân sách trung ương

Huỳnh Văn Nén. Ảnh: N.T
Huỳnh Văn Nén. Ảnh: N.T
Huỳnh Văn Nén. Ảnh: N.T
Lên top