Số phận pháp lý của Phan Sào Nam sau khi khắc phục hơn 2,65 triệu USD

Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC online trong phiên tòa ngày 19.11.2018. Ảnh: TTXVN
Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC online trong phiên tòa ngày 19.11.2018. Ảnh: TTXVN
Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC online trong phiên tòa ngày 19.11.2018. Ảnh: TTXVN
Lên top