Sợ lộ việc ngoại tình, giết chồng rồi dìm xác dưới sông