Số Căn cước công dân gắn chip "xấu", người dân có được xin đổi lại?

Nhiều người tham gia làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Nhiều người tham gia làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Nhiều người tham gia làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top