Sơ bộ điều tra, 4 cán bộ tỉnh Thái Bình liên quan đến Đường Nhuệ

Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra sự thao túng trong đấu giá đất của vợ chồng Đường Nhuệ. Ảnh Mai Chi
Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra sự thao túng trong đấu giá đất của vợ chồng Đường Nhuệ. Ảnh Mai Chi
Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra sự thao túng trong đấu giá đất của vợ chồng Đường Nhuệ. Ảnh Mai Chi
Lên top