Sinh viên đột nhập khoắng sạch tiệm máy tính để có tiền chơi game