Siết cổ giết chết người tình trong nhà nghỉ rồi tự tử ở nhà nghỉ khác