Sẽ xử lý nghiêm vị giám đốc 65 tuổi dí súng vào đầu người khác

Ông Lê Đồng Đức (áo đen, chắp tay sau lưng) tại hiện trường.
Ông Lê Đồng Đức (áo đen, chắp tay sau lưng) tại hiện trường.
Ông Lê Đồng Đức (áo đen, chắp tay sau lưng) tại hiện trường.
Lên top