Sẽ xử kín vụ cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em

Nguyễn Tiến Dũng - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM chuẩn bị hầu toà. Ảnh: Hà Phương.
Nguyễn Tiến Dũng - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM chuẩn bị hầu toà. Ảnh: Hà Phương.
Nguyễn Tiến Dũng - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM chuẩn bị hầu toà. Ảnh: Hà Phương.
Lên top