Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Thống kê tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa được quy định trong 01 thông tư của Bộ Công an. Ảnh: Cục CSGT.
Thống kê tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa được quy định trong 01 thông tư của Bộ Công an. Ảnh: Cục CSGT.
Thống kê tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa được quy định trong 01 thông tư của Bộ Công an. Ảnh: Cục CSGT.
Lên top