Khánh Hòa:

Say ma túy đá, nam thanh niên cầm rựa đòi chém mẹ ruột