Sau tố cáo phá rừng, về nhà thấy vườn tiêu, cao su bị chặt phá

Khám nghiệm hiện trường vụ chặt phá vườn tiêu. Ảnh: Đ.L
Khám nghiệm hiện trường vụ chặt phá vườn tiêu. Ảnh: Đ.L
Khám nghiệm hiện trường vụ chặt phá vườn tiêu. Ảnh: Đ.L
Lên top