Sau nhập viện, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa trở lại tòa nói lời sau cùng

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được đưa tới tòa. Ảnh: Nguyên Anh.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được đưa tới tòa. Ảnh: Nguyên Anh.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được đưa tới tòa. Ảnh: Nguyên Anh.
Lên top