Sau loạt bài "Nhộn nhịp số đề vùng ven TPHCM": Công an vào cuộc điều tra

Sau khi báo đăng, các tủ số đề đều dọn sạch sổ sách và dụng cụ ghi đề. Ảnh: HC
Sau khi báo đăng, các tủ số đề đều dọn sạch sổ sách và dụng cụ ghi đề. Ảnh: HC
Sau khi báo đăng, các tủ số đề đều dọn sạch sổ sách và dụng cụ ghi đề. Ảnh: HC
Lên top