Sáu lần giả mạo cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Bị cáo Nguyễn Trung Kiên buộc phải bồi thường số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Nguyễn Trung Kiên buộc phải bồi thường số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Nguyễn Trung Kiên buộc phải bồi thường số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt. Ảnh: V.Dũng
Lên top