Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top