Sau 5 ngày tạm hoãn, Dương Thị Bạch Diệp được dẫn giải đến tòa để xét xử

Lên top