Sắp xử phúc thẩm cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng
Lên top