Sắp xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Nhiều cán bộ giáo dục ở Hòa Bình vướng lao lý trong vụ án gian lận điểm thi.
Nhiều cán bộ giáo dục ở Hòa Bình vướng lao lý trong vụ án gian lận điểm thi.
Nhiều cán bộ giáo dục ở Hòa Bình vướng lao lý trong vụ án gian lận điểm thi.
Lên top