Sắp xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm.
Ông Đinh La Thăng kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm.
Ông Đinh La Thăng kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm.
Lên top